Polecamy...

Najbardziej typowe wady wzroku

18 marca 2016

Lista wad wzroku nie jest krótka, nie ulega jednak wątpliwości, że z jednymi z nich spotykamy się zdecydowanie częściej niż z innymi. Listę tych, które występują najczęściej otwiera oko nadwzroczne znane też jako nadwzroczność oraz dalekowzroczność.

Z problemem tym mamy do czynienia przede wszystkim wówczas, gdy oko charakteryzuje się zbyt krótkim wymiarem przednio-tylnym oraz zbyt słabym układem łamiącym. W takich okolicznościach widziany obraz nie układa się na siatkówce, ale poza nią, a w rezultacie człowiek widzi niewyraźnie. Oczywiście, nie jest to wada niemożliwa do wyrównania, a osiągniecie tego celu jest możliwe przede wszystkim dzięki szkłom okularowym skupiającym.

Inna wadą, która pojawia się stosunkowo często jest oko krótkowzroczne. Problem ten pojawia się wtedy, gdy mamy do czynienia ze zbyt dużymi wymiarami przednio-tylnymi oka, a także wtedy, gdy siła łamiąca układu optycznego jest zbyt wielka. W rezultacie z prawidłowym widzeniem mamy do czynienia przede wszystkim wówczas, gdy przybliżymy przedmiot do oczu. Oczywiście, wadę można korygować, a najlepiej sprawdzają się w tym kontekście szkła rozpraszające, a więc takie, które są oznaczone znakiem „-„.

popularne wady wzroku Kolejną wadą, z istnienia której warto zdawać sobie sprawę jest astygmatyzm oka. Ze schorzeniem tym mamy do czynienia u osób, które zmagają się z problemem różnej krzywizny rogówki, a tym samym promienie światła nie mogą załamywać się jednakowo. W rezultacie obraz, jaki otrzymujemy, jest wyjątkowo niewyraźny. Niezborność na ogół występuje w połączeniu z problemem nadwzroczności lub krótkowzroczności.

Innym problemem jest daltonizm, który zazwyczaj polega na problemach z rozpoznawaniem barwy zielonej oraz czerwonej. Jest to wada wrodzona, choć może być również nabyta. Innym problemem jest starczowzroczność definiowana jako postępujący ubytek zdolności oka do tego, aby zmieniać swoją moc.


Autor

dr. Łucja Norman

To może Cię zainteresować